قضاییه ,قضایی ,دستگاه ,مردم ,موضوع ,پرونده ,دستگاه قضایی ,ارسال پرونده ,مقام معظم

مطالبه رهبری، مسائل اصلی، خواسته مردم

:: مطالبه رهبری، مسائل اصلی، خواسته مردم
قضاییه ,قضایی ,دستگاه ,مردم ,موضوع ,پرونده ,دستگاه قضایی ,ارسال پرونده ,مقام معظممقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی و پس از بیانیه ای که بعداز انفجار حله و برخورد دو قطار در هفت خوان صادر فرموده و مسولان را به ترجیح اولویتهای اصلی دعوت فرموده اند؛ دو نکته مهم ملی را بعنوان دو نقیصه گوشزد فرمودند: منبع اصلی مطلب : بــیـــــــان
برچسب ها : قضاییه ,قضایی ,دستگاه ,مردم ,موضوع ,پرونده ,دستگاه قضایی ,ارسال پرونده ,مقام معظم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : مطالبه رهبری، مسائل اصلی، خواسته مردم


برجام ,تحریم ,میشود ,دولت ,مدعی راستگویی

دباثت سیاسی نتیجه ملموس برجام

:: دباثت سیاسی نتیجه ملموس برجام
برجام ,تحریم ,میشود ,دولت ,مدعی راستگویی
اوضاع آشفته و عجیبی است،
دولت #مدعی_راستگویی وعده #رفع_تحریم میدهند تا چرخ صنعت هسته ای کند وکندترشود.........ومیشود.
توافقی به نام برجام امضا میشود تا نعمتی ازجانب خدا تلقی شود ومنتقدانش جهنمی!

اما #تحریم_دشمن لغو که نمیشود هیچ؛دولت مدعی راستگویی که تمام ادعای دروغ ونفاقش لغو همه تحریمها درروز اجرای برجام بود،با دست خودش مجاهدان  ورزمندگان و نهادهای جهادی مان را تحریم میکند.....
وفی الواقع میشود عامل دشمن در تحریم نهادهاوسازمانها و مجاهدان مان.


هیچ بعیدنیست بااین روندی که پیش میرود دولت، رییس جمهور دولت سازندگی و وزیر اطلاعاتش رابعنوان متهمان انفجار امیا ارژانتین تحویل اینترپل بدهد و رزمندگان دفاع مقدس را بواسطه ایستادگی دربرابر جبهه استکبار تحویل کدخدا!!!

 

این ننگ وخواری وذلت قابل تحمل نیست؛ اصلا نمیتوان با این خفت وخواری کنار آمد، جای هیچگونه توجیهی باقی نمانده است.

 

هرروز که میگذرد عمق واژه #دیاثت_سیاسی که علامه جوادی املی مطرح کردند بیشتر روشن میشود.

دولت ذلت و تسلیم قدم به قدم از لغو همه تحریمها تا لغو تحریمهای هسته ای و ازرده شدن روح برجام رسیده است به خفت ودیاثت خود تحریمی......

وبغضهای حدود80میلیون ایرانی باغیرتی که به جوش خواهد آمد.......

کسی باید کاری بکند....

منبع اصلی مطلب : بــیـــــــان
برچسب ها : برجام ,تحریم ,میشود ,دولت ,مدعی راستگویی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : دباثت سیاسی نتیجه ملموس برجام


کلمه‌ی ,است، ,معنای ,کلمه‌ی «استکبار»

اهمیت واژه گزینی درعلوم انسانی؛توسعه یا پیشرفت

:: اهمیت واژه گزینی درعلوم انسانی؛توسعه یا پیشرفت
کلمه‌ی ,است، ,معنای ,کلمه‌ی «استکبار»حضرت آیت الله العظمی امام خامته ای:

کلمه‌ی «پیشرفت» را ما با دقت انتخاب کردیم؛ تعمداً نخواستیم کلمه‌ی «توسعه» را به کار ببریم. علت این است که کلمه‌ی توسعه، یک بار ارزشی و معنائی دارد؛ التزاماتی با خودش همراه دارد که احیاناً ما با آن التزامات همراه نیستیم، موافق نیستیم. ما نمیخواهیم یک اصطلاح جاافتاده‌ی متعارف جهانی را که معنای خاصی را از آن میفهمند، بیاوریم داخل مجموعه‌ی کار خودمان بکنیم. ما مفهومی را که مورد نظر خودمان است، مطرح و عرضه میکنیم؛ این مفهوم عبارت است از «پیشرفت». معادل معنای فارسی پیشرفت را میدانیم؛ میدانیم مراد از پیشرفت چیست. تعریف هم خواهیم کرد که منظور ما از این پیشرفتی که در فارسی معنایش روشن است، چیست؛ پیشرفت در چه ساحتهائی است، به چه سمتی است. ما این وام نگرفتن مفاهیم را در موارد دیگری هم در انقلاب داشته‌ایم. ما از کلمه‌ی «امپریالیسم» استفاده نکردیم؛ کلمه‌ی «استکبار» را آوردیم. ممکن است یک زوایائی در معنای امپریالیسم وجود داشته باشد که مورد نظر ما نیست. حساسیت ما بر روی آن زوایا نیست؛ حساسیت ما بر روی آن معنائی است که از کلمه‌ی «استکبار» به دست می‌آید. لذا این را مطرح کردیم، در انقلاب جا افتاد؛ دنیا هم امروز منظور ما را میفهمد. و همچنین مفاهیم دیگری.

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10664

منبع اصلی مطلب : بــیـــــــان
برچسب ها : کلمه‌ی ,است، ,معنای ,کلمه‌ی «استکبار»
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : اهمیت واژه گزینی درعلوم انسانی؛توسعه یا پیشرفت


سیاسی ,مطهری ,فرهنگی ,لیبرالیسم ,لیبرال ,اسلامی ,اجرای احکام ,احکام اسلام ,شورای اسلامی ,درمیان جمعیت ,درحوزه فرهنگ ,اجرای احکام اسلام ,مجلس شو

حرکت ازلیبرالیسم سیاسی به لیبرالیسم فرهنگی

:: حرکت ازلیبرالیسم سیاسی به لیبرالیسم فرهنگی
سیاسی ,مطهری ,فرهنگی ,لیبرالیسم ,لیبرال ,اسلامی ,اجرای احکام ,احکام اسلام ,شورای اسلامی ,درمیان جمعیت ,درحوزه فرهنگ ,اجرای احکام اسلام ,مجلس شو

دکترعلی مطهری چندسال پیش ودرسالهای حاکمیت اصلاحات بردولت،براصلاح طلبی انتقادات سختی وارد میکرد،وی باانتشارمقالات وانجام مصاحبه های منتقدانه درنقداصلاحات درروزنامه"کیهان"وسایرنشریات و بعدها انتشار کتابی با عنوان"اصلاح طلبی"در نقد اصلاحات،توانست خودرادرسپهرسیاسی کشورمطرح نمایدبه گونه ای که درانتخابات مجلس باحمایت دکتر احمدینژاددرلیست اصولگرایان قرار گرفت وراهی مجلس شد تا درمقام نمایندگی مردم به ایفای نقش بپردازد والبته بعدهابه هردلیل ازمخالفان دکتراحمدی نژاد درمجلس شد.
اینجا بنا برآن نیست تا رفتارسیاسی جناب مطهری در ارتباط با پدیده های سیاسی بررسی شود،بلکه آنچه دراین یادداشت موردتوجه قرارمیگیرد موضوع یکپارچگی "موضع" و"نظر" در ابعاد مختلف است مثلانمیتوان یک صاحب نظررادرمسائل فرهنگی لیبرال دانست ودرمسائل اقتصادی طرفداراقتصاد بسته ویا بالعکس.
مکاتب فکری یکپارچه اند ولیبرالیسم سیاسی به لیبرالیسم فرهنگی منجرخواهد شد،دراین مورد آقای علی مطهری یک نمونه ومثال است،خبرنگارفارس سوال خود وپاسخ وی رااین گونه بیان میکند:
"مطهری درابتدای این مصاحبه درپاسخ به این سوال که ازنظربرخی،شما درمسائل سیاسی به عنوان یک فرد آزاداندیش و لیبرال وازنظرفرهنگی فردی بسته محسوب می‌شوید،گفت: بله،تقریبا درست است؛ در مسائل سیاسی من برمقوله‌هایی مثل آزادی بیان،آزادی تفکر،حفظ حقوق شهروندی و احترام به حقوق ملت تأکید دارم امادرمسائل فرهنگی برروی اجرای احکام اسلام تأکید میکنم."(خبرگزاری فارس).
هرچند همان وقت نیز دلسوزانی براین باوربودند که این دوگانگی قابل جمع نیست و مطهری یا ناچار است در مسائل سیاسی نیز ازاحکام اسلام تبعیت کند یا درمسائل فرهنگی نیزبه قواعد لیبرالیسم پایبند باشد. (این قلم همان وقت نیز راز رفتارهای متناقض اقای مطهری را درهمین دوگانگی میدانستhttp://gh-rezadolati.blogfa.com/post/111 )وی اما همزمان باپیگیری رفع حصرسران فتنه وتقاضای آزادی فعالان سیاسی دگراندیش به پخش مستقیم مسابقات تیم ملی والیبال درایتالیا که درآن،خانمی غیرمسلمان با تی شرت بصورت لحظه ای نشان داده شده معترض شد تااوج این دوگانگی رانشان دهد.
ذیلا واکنش مهندس ضرغامی به تذکردکترمطهری به رئیس وقت صدا وسیما درصحن مجلس شورای اسلامی وتماس تلفنی وی بامهندس ضرغامی ازنظرتان میگذرد تامیزان حساسیت نامبرده به لحظاتی که تلویزیون نتوانسته خانمی بی حجاب رانشان ندهدمعلوم گردد:
مهندس ضرغامی چنین گفته:"ایشان روزبعد ازپخش بازی والیبال بین ایران و ایتالیا بامن تماس گرفتند وگفتنددرتصاویر تلویزیونی درمیان جمعیت خانمی بالباس آستین‌کوتاه نمایش داده شد ماایشان رادعوت کردیم و دردفترمن فیلم مسابقات را با دوربسیارکندبررسی کردیم.درتصاویر اسلوموشن مشاهده شدکه خانمی با لباس آستین کوتاه درمیان جمعیت وجود دارد که این تصویرپس ازنمایش عادی با دور عادی اصلا مشاهده نمیشد من به آقای مطهری گفتم که شما واقعا چگونه این خانم رادیده‌اید؟"(سایت شبکه خبر)
حال لابدانتظارازکسی که باچنین حساسیت بالا ازتبلیغ!بی حجابی ابرازنگرانی میکند وعلی القاعده نگران حیا وعفت مردم واجرای احکام اسلامی است ازاینکه یک خانمی که کشف حجاب کرده و در آستانه ورود به مجلس شورای اسلامی قرارگرفته تابرای اجرای احکام اسلام درحوزه فرهنگ قانون گزاری کند،بایدنگران باشد،اما دریک چرخش صدوهشتاد درجه ای،ضمن توجیه عملکرد غیر اسلامی،ازورود وی به مجلس دفاع میکندو حتی وزیر کشور را به استیضاح تهدیدکرده است. تارفتار جناب ایشان نشانه ونمادی شود از تاثیر لیبرالیسم سیاسی در حوزه فرهنگ واحکام اسلامی.
موضوع این نوشته به هیچ روی بررسی کشف حجاب یک کاندیدا یابررسی وطرح وتحلیل نظارت استصوابی وعملکردشورای نگهبان دراین زمینه نیست چه آنکه بررسی هریک ازموضوعات مطرح شده به جای خودمفیدوقابل طرح خواهندبود،بلکه این نوشته درپی آن بودتانوع رفتارجناب آقای مطهری رابعنوان یک نمونه ومثال دریکپارچگی ابعادیک مدل فکری مطرح نموده ویکنواختی یک مدل فکری درابعادمختلف را موردتاکید قراردهد،و این سوال رادرذهن مخاطب ایجاد کند که چرامطهری باوجودتاکید قبلی اش درحوزه فرهنگ هم لیبرالی سخن میگوید؟
واقعا نمیتوان درمسائل سیاسی لیبرال بود و درمسائل فرهنگی به فکر اجرای احکام اسلام بود.همچنانکه دردولت کارگزارحرکت عمومی دولت ازسیاستهای لیبرال گونه دراقتصادآغازشدودرمسائل فرهنگی نمودیافت ونتیجه آن دولت لیبرال اصلاحات بود.
نیروهای چپ دهه شصت که پس ازپذیرفتن مبانی لیبرالیسم دراقتصادبه مرورمبانی لیبرالیسم درفرهنگ وسیاست را نیزپذیرفتندنمونه دیگراین تغییر وخروج به لیبرالیسم به حساب می آیند.
نمیتوان به برخی وجوه اسلام مومن بودودربرخی وجوه دیگرخودرا بی نیازازدستورات آن دانست.
این انحراف والتقاط بزرگ دو دهه اخیر برخی فعالان _عمدتا سیاسی _ درجمهوری اسلامی است.همچنانکه در دهه50و60برخی از فعالان عرصه سیاست و حتی مبارزه دچار التقاط شدند البته ازنوع چپ ومارکسیست.

منبع اصلی مطلب : بــیـــــــان
برچسب ها : سیاسی ,مطهری ,فرهنگی ,لیبرالیسم ,لیبرال ,اسلامی ,اجرای احکام ,احکام اسلام ,شورای اسلامی ,درمیان جمعیت ,درحوزه فرهنگ ,اجرای احکام اسلام ,مجلس شو
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : حرکت ازلیبرالیسم سیاسی به لیبرالیسم فرهنگی


طومان ,باطل ,السحر ,شیطان ,سیدالشهدا ,یاران ,السحر تئوری ,باطل السحر ,طومان باطل ,یاران آخرالزمانی ,علیه السلام ,باطل السحر تئوری

یاران آخرالزمانی سیدالشهدا درخان طومان

:: یاران آخرالزمانی سیدالشهدا درخان طومان
طومان ,باطل ,السحر ,شیطان ,سیدالشهدا ,یاران ,السحر تئوری ,باطل السحر ,طومان باطل ,یاران آخرالزمانی ,علیه السلام ,باطل السحر تئوریالسلام علی الحسین وعلی اصحاب الحسین
کمتراز دوروز است که نام #خان_طومان برزبانها افتاده....مهم نیست خان طومان کجاست....آنچه اهمیت دارد و دل را شیفته میکند؛"دلبری #یاران_آخرالزمانی_سیدالشهداست"
در آستانه میلاد حضرت عشق، خان طومان بود که کربلا شد تا شاهد پایداری واستقامت یاران سیدالشهدا علیه السلام باشد که حجت را بر همه تمام کند...
شهادت دسته گلهای اسلام، تمام قد به محاجه ایستاده با کسانی که هنوز در غنود وغفلت اند ومذاکره با شیطان بزرگ را با "امید" پی گرفته اند....
حجتی شد بر همه ما که غافلانه دل به تمنیات داده ایم ومشغول زندگی خویش شده ایم ....

و کدام منطق جز شهادت این یاران آخرالزمانی حضرت سیدالشهدا ودلدادگان به ولایت نائب عصر میتوانست واضحتر وزیباتر دروغ بودن وعده های شیطان را در مذاکره و آتش بس و صلح وسازش برملا کند؟ 
فقط غربت و فداکاری فرزندان امامین انقلاب اسلامی، خمینی وخامنه ای میتوانست باطل السحر تئوری برد-برد در مصاف با شیطان باشد....
چه چیزی جز این پایمردی واستقامت یارای آن داشت تا "جهاد و مقاومت"را تنها راه مواجهه با شیطان و عوامل آن معرفی کند؟

آیا چیزی جزتیرسه شعبه ی نشسته برگلوی علی اصغر، آبروی کاخ سبز را به باد داد؟ و چیزی جزاسارت حرم الهی بنیان کاخ ستم یزید را بدل به ویرانه کرد؟

خان طومان که امروز کربلایی شده در مصاف حسینیان و یزیدیان،بیش از هر چیز تقابل جبهه مستضعفین را در مواجهه با مستکبرین عیان کرده....

شهادت وهمنشینی با سیدالشهدا علیه السلام گوارای وجود شهیدان همیشه جاوید کربلای خان طومان وهمه کربلاهای حغرافیای وسیع مستضعفین در تقابل با مستکبرین جهانی.....
هنیئا لکم ورزقنا الله الشهاده

هشت دی نیوز....http://www.8deynews.com/126744/خان-طومان-باطل-السحر-تئوری-برد-برد-م/

نوای رودبار....http://00132.ir/خان-طومان-باطل-السحر-تئوری-برد-برد-در-م/

شکوفه های زیتون...http://sh-zeitoun.ir/fa/?p=12208

زیتون خبر.... http://www.zeytounkhabar.ir/24324/خان-طومان-باطل-السحر-تئوری-برد-برد-در-م/

دانا.... http://www.dana.ir/News/728996.html

منبع اصلی مطلب : بــیـــــــان
برچسب ها : طومان ,باطل ,السحر ,شیطان ,سیدالشهدا ,یاران ,السحر تئوری ,باطل السحر ,طومان باطل ,یاران آخرالزمانی ,علیه السلام ,باطل السحر تئوری
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : یاران آخرالزمانی سیدالشهدا درخان طومان


دولت ,مردم ,انتخابات ,نماینده ,گیرد ,شهرستان ,شورای ائتلاف ,سخنگوی شورای ,اصولگرایان رودبار، ,ائتلاف اصولگرایان ,مسائل قومی ,سخنگوی شورای ائتل

نماینده باید مدافع و مدیون مردم باشد نه مدیون حمایت و مدافع بدون چون و چرای دولت

:: نماینده باید مدافع و مدیون مردم باشد نه مدیون حمایت و مدافع بدون چون و چرای دولت
دولت ,مردم ,انتخابات ,نماینده ,گیرد ,شهرستان ,شورای ائتلاف ,سخنگوی شورای ,اصولگرایان رودبار، ,ائتلاف اصولگرایان ,مسائل قومی ,سخنگوی شورای ائتلسخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان رودبار، گفت: اما این علاقه همیشه در دولتها وجود داشته که نمایندگانی به مجلس بروند که حامی دولت باشند ودرهمین انتخابات هم شاهد آن هستیم که مثلا لیستی با عنوان شعار دولت فعلی درست می شود مورد حمایت دولت هم قرار می گیرد.

غلامرضا دولتی در گفت و گو با خبرنگار زیتون خبر، اظهار کرد: انتخابات دور دوم هم با شور وشوق و حضور گسترده مردم برگزار خواهدشد و می دانیم که انتخابات وقتی به دور دوم کشیده می شود که رقابت در دور اول سخت و نفس گیرمی شود و درنتیجه این رقابت سخت آراء بین نامزدها به گونه ای تقسیم می شود که هیچ یک از کاندیداها حداقل نصاب لازم را برای برنده شدن کسب نمی کنند، در این حالت دور دوم در حقیقت تکمیل پروسه انتخابات است.

وی با اشاره به معیارهای انتخاب کاندیدای اصلح افزود: مردم آگاهند وشرایط کاندیدای اصلح را می دانند، علاوه بر شرایطی نظیر صداقت و پاکی و شناخت از ساختار مجلس وساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی و جایگاه مجلس و وظایف نماینده می توان به تجربه کاندیدا اشاره کرد.

سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان رودبار، در ادامه تاکید کرد: مردم در انتخاب اصلح به تعهد دینی و انقلابی کاندیدا توجه نمایند.

 • بافت عقیدتی شهرستان سنتی است و جریان اصولگرایی و انقلابی را بهتر میپذیرد

وی، در پاسخ به این سئوال که چرا عده ای به دنبال تلقین دوقطبی شدن انتخابات به مردم هستند، گفت: دو قطبی کردن انتخابات گاهی فکری، جریانی وسیاسی است که عموما در شهرهای بزرگ درقالب لیستها خودنمایی می کند وبنظر حقیر ایندوره در سراسر کشور این نوع قطب بندی گسترش یافت.

دولتی تصریح کرد: در شهرستان رودبار به واسطه عدم استقبال مردم از جریان اصلاح طلبی و نداشتن سازمان و تشکیلات اصلاح طلبی منسجم این دو قطبی در بین عامه مردم به این نحو شکل نمی گیرد هرچند اصولگرایی درشهرستان به نسبت اصلاح طلبی از سازمان و تشکیلات بهتری برخوردار است.

وی ابراز داشت: بافت عقیدتی شهرستان سنتی است و جریان اصولگرایی و انقلابی را بهتر میپذیرد اما رقابت در شهرستان بر مبنای جریان سیاسی شکل نمی گیرد بلکه جریانات می توانند مکمل آرای مردم باشند.

 • مسائل قومی و زبانی مورد سوء استفاده ستادها و هواداران قرار می گیرد و بر قومیتها دمیده می شود

سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان رودبار، تصریح نمود: گاهی یک دو قطبی نامناسب و خطرناک در شهرستان ما آنهم در مقطع انتخابات شکل می گیرد که بر مسائل قومی استوار می شود و در حقیقت مسائل قومی و زبانی مورد سوء استفاده ستادها و هواداران قرار می گیرد و بر قومیتها دمیده می شود.

وی با بیان این مطلب ادامه داد: این مسائل خلاف منافع شهرستان و برخلاف مصالح عالیه نظام هست و طبعا هدف دامن زنندگان به این نوع اختلاف ماهی گرفتن از آب گل آلود اختلافات قومی و زبانی است.

دولتی با بیان اینکه آسیب های قومیتی را دوسال پیس در یادداشتی تشریح نمودم، ابراز داشت: حقیر در یادداشتی حدود دو سال پیش تقاضا کرده بودم که بزرگان و نخبگان شهرستان برای این مساله چاره ای اندیشه کنند تا این فرصت بزرگ اقوام درشهرستان به تهدید بدل نشود.

وی در پاسخ به  اینکه ورود پول و خرج کردنهای هنگفت وارد بدنه انتخابات شده است، گفت: اینکه پول وهزینه کردن در انتخابات نقش دارد متاسفانه اینگونه است و ما هرچه از صدر انقلاب وآن تفکر اصیل فاصله گرفتیم نقش هزینه انتخابات بیشتر شده واین حقیقتا آسیب است، فکر می کنم باید به مدلهایی برسیم که نقش پول در انتخابات به حداقل ممکن برسد شاید انتخابات حزبی جایگزین و راه حل خوبی باشد تا آن وقت می توان ازمردم خواست توجه کنند که هر کاندیدایی هزینه بیشتری می کند به او اقبال نکنند.

سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان، رد پاسخ به این سئوال که یک نماینده باید وکیل الدوله باشد یا نماینده مردم، اظهار کرد: نماینده مردم علی القاعده باید وکیل مردمش باشد و این البته بدان معنا نیست که نماینده با دولت ستیز و جنگ داشته باشد و بخواهد دولت را زمین بزند.

وی تصریح نمود: نمایندگان مطابق قانون اساسی موظف به نظارت بر دولت اند ودر صورت لزوم باید از وزرا سوال کنند و تذکربدهند و احیانا استیضاح کنند و این نظارت بر رئیس جمهور هم صادق است لذا نماینده اگر می خواهد به این وظایف عمل کند نمی تواند و نباید مدیون دولت باشد.

 

بدهکارشدن نماینده به دولت وزیر پرچم دولت رفتن توسط نماینده اورا در دفاع از حقوق مردم ضعیف می کند.

 

دولتی اضافه کرد: اختیاراتی که قانون اساسی در اختیار نمایندگان قرار داده برای کمک به دولت است تا دولت از مسیر خدمت به مردم منحرف نشود این کلیت ماجراست اما آنچه طی سالهای اخیر و بلکه از دولت بعد از جنگ آغازشد و نماد آن حزب کارگزاران شد که درمجلس پنجم شکل گرفت وهدف آن دخالت دولتمردان در انتخابات مجلس بود.

وی بیان داشت: همان وقت حضرت آقا جلوی کار را گرفتند واز حضور وزرا در این جمع که برای تاثیرگذاری بر انتخاب مردم شکل گرفته بود جلوگیری کردند اما این علاقه همیشه در دولتها وجود داشته که نمایندگانی به مجلس بروند که حامی دولت باشند ودرهمین انتخابات هم شاهد آن هستیم که مثلا لیستی با عنوان شعار دولت فعلی درست می شود مورد حمایت دولت هم قرار می گیرد این روند مناسب نیست مجلس و نماینده باید مدافع و مدیون مردم باشد نه آنکه مدیون حمایت دولت باشد ومدافع بدون چون وچرای دولت.

سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان رودبار، تاکید کرد: بدهکارشدن نماینده به دولت وزیر پرچم دولت رفتن توسط نماینده اورا در دفاع از حقوق مردم ضعیف می کند.

منبع اصلی مطلب : بــیـــــــان
برچسب ها : دولت ,مردم ,انتخابات ,نماینده ,گیرد ,شهرستان ,شورای ائتلاف ,سخنگوی شورای ,اصولگرایان رودبار، ,ائتلاف اصولگرایان ,مسائل قومی ,سخنگوی شورای ائتل
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : نماینده باید مدافع و مدیون مردم باشد نه مدیون حمایت و مدافع بدون چون و چرای دولت


شیطان ,تمدید ,دولت ,آمریکا ,تحریم ,نظام ,تمدید تحریم ,شیطان بزرگ ,دولت اعتدال ,علیه ایران

آمریکا همین است

:: آمریکا همین است
شیطان ,تمدید ,دولت ,آمریکا ,تحریم ,نظام ,تمدید تحریم ,شیطان بزرگ ,دولت اعتدال ,علیه ایرانتمدید تحریمهای آمریکا علیه ایران با نودونه رای در برابر صفر رای در سنای آمریکا تصویب شد تا نقض جسم و روح برجام از جانب آمریکای عهدشکن انجام گرفته باشد.

مهمتر از تمدیدتحریمهای ده ساله و دعوا سر اینکه نامش "داماتو" است یا "ایسا"؛ شناخت آمریکاست.

موضوعی که دولت اعتدال در فهم آن دچار انحراف یا خیانت شد.
اینکه دولت اعتدال دچار "خبط" یا "خیانت" شده را باید اهل اطلاع و خبر و قضا بررسی کنند و البته تاریخ گواه و شاهد خوبی خواهد بود، همچنانکه تاریخ سه ساله دولت اعتدالی تدبیر و امید روشن کننده موارد بسیاری بوده است؛
دلبستگی مفرط لیبرالهای یقه آخوندی جاکرده در درون نظام به شیطان بزرگ که در منظومه فکری شان "کدخدا" بود تا شکست تفکر وابستگی به غیر....

این تمدید تحریم بیانگرذات شیطان بزرگ است.

این ذات آمریکاست:
نودو نه در برابر صفر!

وهنوز برخیها در توهم برد-برد با شیطان اند!!

اگر در مجلس نمایندگان یک مخالف برای تمدید تحریم ها که ناقض برجام و شکننده و ویرانگر تئوری دولت تدبیر است وجود داشت در مجلس سنا همه سناتورها بالاتفاق موافق تمدید تحریم علیه ایران بودند تا ذات شیطان بزرگ و حاکمیت یکدست آن درسی برای دلدادگان به مذاکره با شیطان باشد.

تفکری که به آمریکا اعتماد دارد؛ یا باید خود را اصلاح کند و به صراط المستقیم انقلاب -که بعضا و ناجوانمردانه از پایانش سخن میگویند- باز گردد یا از چرخه تصمیم ساز نظام حذف گردد.

اگر این جریان به صرافت نیافتد و راه خطای رفته را -چنانچه خیانتی صورت نگرفته نباشد- جبران نکند این مردم انقلابی و مومن به راه انقلاب اسلامی و امام اند که او را از گردونه سیاسی نظام انقلابی کنار خواهد زد.

شاید سرنوشت جبهه به اصطلاح ملی و نهضت به اصطلاح آزادی این بار در انتظار اینان است.

منبع اصلی مطلب : بــیـــــــان
برچسب ها : شیطان ,تمدید ,دولت ,آمریکا ,تحریم ,نظام ,تمدید تحریم ,شیطان بزرگ ,دولت اعتدال ,علیه ایران
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : آمریکا همین است


برجام ,تحریم ,آمریکا ,دولت ,دشمن ,اینکه ,جمهوری اسلامی ,مقام معظم ,معظم رهبری ,ناقض برجام ,دشمن برای ,خبرنگار زیتون خبر که پرسید ,برجام اعتقاد ن

معطلی سه ساله مملکت برای برجامی که قبل از بلوغ ناکام شد / خطرناکتر از تحریم اعتماد به آمریکاست

:: معطلی سه ساله مملکت برای برجامی که قبل از بلوغ ناکام شد / خطرناکتر از تحریم اعتماد به آمریکاست
برجام ,تحریم ,آمریکا ,دولت ,دشمن ,اینکه ,جمهوری اسلامی ,مقام معظم ,معظم رهبری ,ناقض برجام ,دشمن برای ,خبرنگار زیتون خبر که پرسید ,برجام اعتقاد نه گزارش زیتون خبر، کمتر از یک هفته،از رأی تمام قد مجلس نمایندگان آمریکا برای تمدید تحریم علیه ایران می گذرد، تمدیدی که به تعبیر مقام معظم رهبری نقض برجام تلقی می شود و ایشان بارها غیر قابل اعتماد بودن آمریکا، دشمن قسم خورده جمهوری اسلامی را گوشزد کرده بودند.

در این بین فرصتی دست داد تا با غلامرضا دولتی از کارشناسان و تحلیلگران مباحث سیاسی به گفت‌وگو بنشینیم که چکیده آن را در ادامه خواهید خواهند.

غلامرضا دولتی،کارشناس مسائل سیاسی، در پاسخ به این سؤال که آیا قانونISA و تمدید تحریمهای ده ساله متناقض با تعهدات برجام است؟ اظهار کرد: قانون ISA در حقیقت ادامه قانون طرح داماتو است که درآن قانون ظالمانه که اولین بار ایالات متحده علیه ایران تحریمهای ثانویه را اعمال میکرد آمده بود که “هر کشور و یا شرکتی که درطول یکسال بیش از ۲۰میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کند مشمول جرایم دولت آمریکا می شد”.

وی ادامه داد: دراین طرح دولت وقت لیبی هم همراه جمهوری اسلامی ایران تحریم شد بعدها که لیبی اوضاعش به آن صورت درآمد، قانون داماتو که اینک ISA خوانده می شود صرفا ایران را شامل می شد.

◊ اجماع بر نقض برجام

دولتی ابراز داشت: آنچه در برجام آمده و آنچه در بیانات مسئولان جمهوری اسلامی ایران بیان شد این بود که تمدید یا آغاز تحریمی جدید نباید انجام بشود، اینکه تجدید تحریمها نقض برجام است را حتی مسئولان امریکایی هم بیان کردند و این معنا درصحبت های آقای ظریف هم آمد و اخیرا آقای روحانی هم آن را ناقض برجام می داند.

وی افزود: این نقض را می توان از جهات حقوقی و سیاسی بررسی کرد، اما آنچه که روی آن توافق شده و بنظر می رسد در داخل کشور بر آن اجماع صورت گرفته این است که این تمدید تحریمها ناقض برجام دانسته شده و این اجماع ارزشمند است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی به چگونگی جبهه گیری و واکنش مسئولان ایران در مقابل نقض تحریم ها اشاره کرد و گفت:واکنش ایران و مسئولان تصمیم ساز باید اولا ایجاد اجماع حول این مساله باشد که این تمدید را ناقض برجام بدانند که در حد قابل قبولی این اجماع اتفاق افتاده، هرچند برخی از آقایان فرمایشاتی داشته اند که ممکن است به این اجماع آسیب بزند.

وی ادامه داد: قدم بعدی این است که مطابق فرمایشات و شرایط رهبری در قبول برجام و همچنین مصوبه شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی وهمچنین قاعده اقدام متقابل، دولت ایران باید اقدام متناسب و متقابل را انجام دهد تا جلوی نقض های احتمالی بعدی گرفته بشود.

دولتی تصریح کرد: در آینده نزدیک دولت جدید آمریکا کارش را شروع خواهد کرد، دولتی که دیگر مثل دولت فعلی به برجام اعتقاد ندارد و اگر الان با واکنش مناسب با این پدیده برخورد نکنیم عملا راه را برای اقدامات بعدی آمریکا باز کرده ایم.

◊ دولت بعدی آمریکا به برجام اعتقاد ندارد

وی در پاسخ به این سئوال که سکوت کشورهای اروپایی عضو ۵+۱ چه معنایی می تواند داشته باشد؟ گفت: واقع مطلب این است که هرچند برجام یک توافق بین المللی است و صرفا بین دو دولت ایران و آمریکا منعقد نشده اما طرفهای اروپایی و همین طور چین شاید انگیزه زیادی برای تداوم تحریمها نداشته باشند.

کارشناس مسائل سیاسی، ابراز داشت: این فضا حتی قبل از برجام نیز در حال شکل گیری بود که آمریکا در قالب برجام توانست  اجماعی بین این کشورها بوجود آورد، این آمریکاست که به تداوم تحریم ها علاقه مند است.

وی ادامه داد: اینکه در صحبت ها و مواضع گفته میشود که برجام بین ایران و۶ کشوردیگراست درست است،اما همین نگاه حدود سه سال پیش میگفت باید با کدخدای اروپایی ها بست! از اروپا انتظاری نمیتوان داشت.

دولتی، این سئوال خبرنگار زیتون خبر که پرسید: پشت پرده افکار آمریکا از انجام قرارداد برجام و کاهش دادن فعالیتای هسته ای ایران و اکنون نقض آشکار این قرار داد چه میتواند باشد؟ اینگونه جواب می دهد: اینکه در آمریکا درباره برجام چه می گویند و چه فکری دارند یک مساله هست و اینکه نگاهشان به انقلاب اسلامی چیست را باید مهمتر دانست.

وی یادآور شد: آنها در پی اعمال فشار بر جمهوری اسلامی هستند و تصورشان این است که نقطه ضعف مان را پیدا کرده اند و متاسفانه از داخل هم این سیگنال غلط برای آنها ارسال شده که با تحریم حاضریم عقب نشینی کنیم وامتیازبدهیم!

کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه ما انتظار رفع تحریم نداشتیم، ادامه داد: هم به لحاظ نظری قرآن سران کفر را پیمان شکن معرفی می کند و هم عقل و منطق به ما می گوید که آمریکا انگیزه ای برای رفع تحریم ندارد.

وی بیان داشت: آمریکا چون احساس کرده تحریم ما را به مذاکره کشانده و حاضر به امتیازدهی شده ایم تحریمها وسخت گیریها را بیشترمی کند تا امتیازات بیشتری بگیرد.

دولتی در پاسخ به این سئوال که هزینه هایی که ایران در برجام متحمل شد چه بود و آیا قابل جبران است؟ نیز تصریح کرد: آنچه در برجام بعنوان محدودیت پذیرفتیم را باید هزینه دانست. توقف غنی سازی در حد بیشتر از سه درصد و بتن ریختن در قلب راکتور و مسائل فنی که دراین زمینه مطرح هست به نظرمن شاید هزینه های کم این خسارت محض بود. خسارتهای بزرگتر این بود که حدود سه سال مملکت معطل یک موجودی به نام برجام شد که قبل از بلوغ ناکام شد.

وی یادآور شد: برجامی که آفتاب، مهتاب، ستاره و فلان و بهمان خوانده شد و هدیه الهی دانسته شد و همه فعالیتها معطل شد تا باغ برجام میوه بدهد این آن خسارت بزرگتر از خسارت مسائل فنی بود اما تصور میکنم خسارت بزرگتر ازاین خسارت آن بود که اتکای به دشمن و تردید در دشمنی دشمن تحت لوای برجام تئوریزه شد، برجامی که گویی همه تئوری دولت شد و همه ارکان دولت را تحت تاثیرقرار داد.

کارشناس مسائل سیاسی بیان داشت: تشکیک در استقلال خواهی و مبارزه دائمی با شیطان بزرگ و دشمن نشناسی و امیدوار شدن به اینکه دشمن برای ما گشایش درست کند بزرگترین هزینه بود، البته حکمت بالغه الهی براین استوار است که می تواند از دل یک دشمنی و حتی خسارت هم پیروزی بسازد.

وی اضافه کرد: پیمان شکنی امریکا و بدعهدی آنها می تواند موجب تقویت تفکر انقلابی در داخل بشود و روحیه امریکا ستیزی را گسترش دهد در این شرایط طرفداران تعامل با دشمن برای بقاء در دایره نظام مجبورند، خودشان را تطبیق دهند.

 دولتی در پاسخ به این سؤال خبرنگار زیتون خبر که پرسید: تذکرات مکرر رهبری در رابطه با غیرقابل اعتماد بودن آمریکا در حین مذاکرات و مسائلی که برآن تاکید کردند پیش بینی این روزهای برجام بود؟وآیا توجه به آنها میتوانست از خسارتهای وارده به کشور بکاهد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری چون منطقش قرآنی است و درعین حال حاصل تجربه سالهای طولانی حضور ارزشمند معظم له در سیاست و دشمن شناسی بی نظیرایشان است باید نظراتشان را کارشناسی ترین و واقعی ترین نظرات بدانیم.

وی ادامه داد: آنچه امروز و بعد از تمدید تحریمها بیشتر از گذشته و برای همه آشکار شده روشن بینی و دشمن شناسی مقام معظم رهبری است این مساله به ما می گوید که باید دل را به کدام کانون گره بزنیم.

رئیس اسبق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودبار، بیان داشت: اگر شرایط رهبری در اجرای برجام اعمال می شد و آن تضمینی که ایشان تاکید کرده بودند اخذ میشد و عجله نمیشد قطعا اوضاع الان متفاوت بود.

وی افزود: مقام معظم رهبری ضمن اینکه از همان اول هم به امریکا بدبین بود اما زمینه را برای مانور دولت فراهم کرد با طرح نرمش قهرمانانه ابزار تئوریک مذاکرات را فراهم کردند و در حقیقت به مذاکرات جهت دادند، با بیانات متعدد خود و طرح موضوع ۱۹۰ هزار سو میدان بازی مذاکره کنندگان را فراهم کردند با طرح شرایط هم جهت دهی ها را انجام دادند اما متاسفانه دولت وتیم مذاکره از این همه فضاسازی استفاده کافی را نبرد.

دولتی ابراز داشت: تحریمها برای هرکشوری محدودیت ایجاد می کند و هیچ انسان عاقلی نمی تواند مدافع و موافق تحریم علیه کشور خودش باشد اما حقیقت مطلب این است که اگر بالفرض هیچ تحریمی هم در کشور نباشد راه پیشرفت کشور تلاش، اقدام وعمل و تولید و رفع موانع تولید است اعتقاد به اینکه خودمان باید مشکلاتمان را حل کنیم این راه را باید طی کرد.

وی در پایان تاکید کرد: می دانید که ما همیشه بعد از انقلاب تحریم داشته ایم، آنچه که از تحریم خطرناک تر است و ضررش بیشتراست این است که ما خدای ناکرده به دشمن اعتماد کنیم و توقع داشته باشیم که دشمن برای ما گشایش ایجاد کند این تفکر خطرناک و خیانت باراست.

انتهای پیام

http://www.zeytounkhabar.ir/32913/سه-سال-معطلی-مملکت-برای-برجامی-که-قبل-از/

منبع اصلی مطلب : بــیـــــــان
برچسب ها : برجام ,تحریم ,آمریکا ,دولت ,دشمن ,اینکه ,جمهوری اسلامی ,مقام معظم ,معظم رهبری ,ناقض برجام ,دشمن برای ,خبرنگار زیتون خبر که پرسید ,برجام اعتقاد ن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : معطلی سه ساله مملکت برای برجامی که قبل از بلوغ ناکام شد / خطرناکتر از تحریم اعتماد به آمریکاست


پیروزی ,آزادسازی ,حاصل تفکر

تمدید تحریم،آزادسازی حلب؛مقاومت یا مذاکره؟

:: تمدید تحریم،آزادسازی حلب؛مقاومت یا مذاکره؟
پیروزی ,آزادسازی ,حاصل تفکرشنیدن خبر آزادسازی حلب ودیدن شادی مردمی که از آزادی شهرخود شادی میکنند،ضمن آنکه لذت بخش است درس آموزهم هست.

این آزادسازی را باید مرهون مجاهدانی دانست که برخی از آنان به شهادت رسیده اند و برخی به فیض جانبازی نائل شده اند وبرخی همچنان در جبهه مقاومت علیه جهل و استکبار به مجاهده مشغول اند.
این پیروزی به همان میزان که اثبات کننده نظریه "مقاومت" است، ابطال کننده نظربه برد_برد و"مذاکره"نیزهست.

این پیروزی حاصل تفکر انقلابی مقاومانی چون سیدحسن نصراله وسردارسلمیانی است همچنانکه تمدید تحریمها وخسارت محض برجام و پررویی انگلیس حاصل تفکر غیرانقلابی افرادی چون حسن روحانی و جوادظربف هست.

همین چندروز پیش بود که حتی درآستانه پیروزی وآزادسازی حلب، ظریف درسفر جنوب شرق آسیا از طرح مذاکره وبرد_برد برای سوریه سخن گفت! مدلی که در ماجرای هسته ای موجب خسارت محض شد.
جا دارد این سوال مطرح شود که اگر به فرمول ضعیف ظریف عمل میشد آیا میشد به آزادسازی حلب امیدواربود؟
چقدر خوب است که اعمال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به تمامه دراختیار وزارت خارجه قرارندارد.

منبع اصلی مطلب : بــیـــــــان
برچسب ها : پیروزی ,آزادسازی ,حاصل تفکر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : تمدید تحریم،آزادسازی حلب؛مقاومت یا مذاکره؟


منشور ,دولت ,حقوق ,اعلام ,شهروندی ,بخشنامه ,منشور حقوق ,حقوق شهروندی ,رییس جمهور ,منشور اعلامی ,جمهور محترم ,رییس جمهور محترم ,مجلس شورای اسلامی

منشور حقوق بشرروحانی وچندسوال

:: منشور حقوق بشرروحانی وچندسوال
منشور ,دولت ,حقوق ,اعلام ,شهروندی ,بخشنامه ,منشور حقوق ,حقوق شهروندی ,رییس جمهور ,منشور اعلامی ,جمهور محترم ,رییس جمهور محترم ,مجلس شورای اسلامیصرف نظر از بررسی محتوایی منشور حقوق شهروندی اعلامی توسط ریاست محترم جمهوری- که در جای خود قابل بررسی است، می توان از لحاظ  شکلی جایگاه قانونی و حقوقی این منشور را مورد توجه قرار داد.

 • این منشور از نوع اسناد بالادستی همچون سیاست های کلی نیست، چون اعلام سیاستهای کلی نظام از اختیارات رهبری است.
 • این منشور قانون هم نیست، زیرا لازمه قانونی شدن منشور سیر قانونی ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در قوه مقننه می باشد، قانون اساسی جمهوری اسلامی به رییس جمهور حق تقنین نداده است.
 • این منشور حتی مصوبه و آئین نامه دولت هم نیست. زیرا در اعلام این منشور به جلسات هیات دولت اشاره نشده است.
 • به نظر می رسد این منشور را باید صرفا به لحاظ قانونی، یک بخشنامه دانست که به امضای رییس جمهور محترم رسیده و صرفا در دستگاه های قوه مجریه معتبر است، چنانچه این منشور، بخشنامه تلقی گردد باید همانند سائر بخشنامه ها توسط مجلس شورای اسلامی عدم مخالفت آن با قوانین موضوعه، احراز گردد.

حال خوب است جناب رییس جمهور محترم که در بخشی از این منشور خود بر حق منتقدین تاکید کرده و دولت پاسخگو را حق شهروندان دانسته است پاسخ دهند:

 • چرا برای اعلام یک منشور که در حد یک بخشنامه است و ممکن رییس جمهور بعدی آن را منتفی بداند یا بخشهایی از آن را قابل اصلاح بداند و یا واجد اولویت نداند مراسم رونمایی و… برگزار می شود؟
 • چنانچه این منشور صرفا در قوه مجریه قابلیت اجرا می یابد که همینگونه است و می بایست در خوش بینانه ترین حالت، آن را “عهد روحانی و دولتش با مردم” دانست؛ چرا این منشور در سال آخر ریاست جمهوری اش رونمایی می شود؟ چرا این عهد سه سال دیر اعلام می شود؟
 • آیا دولت آمادگی دارد تا مطابق همین منشور اعلامی به منتقدان پاسخ دهد یا همچنان تعابیر زیبا برکاغذ و منشور خواهند ماند و منتقدان با جنس توهین هایی که قبلا توسط جناب روحانی ادا شده مواجهه شده و پرسشگران نیز با برخوردهای تند همچون برخورد تند و عصبی وزیر بهداشت مواجهه خواهند شد؟
 • چرا دولت در طول عمر رو به پایان خود در موارد متعددی عملکردی مغایر و بعضا متناقض با منشور خود داشته است؟
 • آیا دولت حاضر است نسبت میان این منشور اعلامی و فشارهای حقوق بشری آمریکا و شورای امنیت را توضیح دهد؟
 • آیا این تبلیغات پرحجم و کم فایده درآستانه انتخابات ریاست جمهوری بدان معناست که دست دولت در ارائه کارنامه به مردم خالی است و کاری را که می بایست علی القاعده در ابتدای دولت انجام می داد، اکنون به انجام رسانده تا از فضای سیاسی و پروپاگاندای تبلیغاتی و ایجاد دو قطبی در بین مردم که خلاف حقوق شهروندی است، امید کمرنگ خود به پیروزی را پر رنگ کند؟

پ.ن: درهرصورت اعلام منشور حقوق شهروندی را به فال نیک میگیریم وامیدواریم دولت روحانی درچند ماه پایانی عمرخود به آنچه از قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه و امور بدیهی تجمیع نموده و باعنوان منشور حقوق شهروندی اعلام نموده است، پایبند باشد.

http://www.zeytounkhabar.ir/33262/منشور-حقوق-شهروندی-یا-عهد-روحانی-و-دولت/

http://00132.ir/جایگاه-حقوقی-منشور-حقوق-شهروندی-روحان/

 

منبع اصلی مطلب : بــیـــــــان
برچسب ها : منشور ,دولت ,حقوق ,اعلام ,شهروندی ,بخشنامه ,منشور حقوق ,حقوق شهروندی ,رییس جمهور ,منشور اعلامی ,جمهور محترم ,رییس جمهور محترم ,مجلس شورای اسلامی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : منشور حقوق بشرروحانی وچندسوال